Services

Care Kits

PARTS DISCRIPTION PART NUMBER VALUE (Rs.)
KING PIN KIT 550/42701 2832/-
HUB BEARING KIT 550/42702 3013/-
FILTER KIT JCB ENG 333/Y703 2598/-
FILTER KIT KIRLOSKAR 550/42746 3380/-
CUTTER KIT 333/Y4061 3750/-
PINBUSH KIT 550/42700 7080/-
TRANS.REPAIR KIT 550/43833 14784/-
KPC REPAIR KIT 550/43834 21767/-
FRONTAXLE PIN KIT 550/43835 5894/-